Risico- en Veiligheidsmanager

Stuur deze vacature naar een vriend

Vul onderstaand formulier in om vacature: Risico- en Veiligheidsmanager door te sturen naar een vriend.

Door: Oscar Oosterhof (07-06-2013 13:21:57)

Deze vacature is verlopen maar wel representatief voor het type vacatures/projecten waarvoor ProNergy op zoek kan zijn.
Naast de vacature kunt u reageren of u inschrijven.

Bedrijfsprofiel
Client is landelijk actief binnen een civiele omgeving.

Functie inhoud
* Proces faciliteren, zodat voor de projecten te allen tijde een actueel risico- en kansendossier beschikbaar is.
* Actief in de projectteams aanjagen van het risicomanagementproces, waaronder actief monitoren dat beheersmaatregelen genomen worden.
* De 10 grootste (geld) risico's zijn per project in beeld en hiervoor worden de beheersmaatregelen
bepaald en wordt verantwoording afgelegd.
* Per project zijn de 25 grootste risico's en 5 grootste kansen in beeld en die worden gemanaged.
* Op basis van het risicoregister wordt de post onvoorzien en de buffer in de risicoplanning onderbouwd.
* Nader zorgdragen voor de invulling van IKB, waarbij de focus ligt op de reeds vastgestelde kritische processen en producten.
* Toetsen of voor de kritische processen en producten gewerkt wordt volgens de werkbeschrijvingen, waarbij de focus ligt op; het betrekken van  de kennis en ervaring vanuit gemeente, provincie en RWS, het voldoende vorm geven van de integrale aanpak (afstemming tussen disciplines en oog voor kansen) en het zoeken naar efficiency in het maakproces van beide projecten.
* De raakvlakken in beeld brengen via een raakvlakkenmatrix en er voor zorg dragen dat deze gemanaged worden.
* Borgen van de werkwijze van de alliantie, waarbij op verschillende thema's efficiency gezocht wordt door een gezamenlijke aanpak voor beide projecten.
* Opstellen van een auditplan, waarbij ook rekening gehouden wordt met toetsen voorgeschreven vanuit de centrale kaders.
* Verzorgen van een projectevaluatie.

Afhankelijk van de nadere invulling van deze rol behoort mogelijk het planningsmanagement ook tot de taken.
Het project werkt hiervoor met een productenplanning met sturingsmijlpalen in MS project.
Het opleveren van dashboards, inzicht in het kritisch pad, het leveren van verantwoordingsinformatie
en het op verzoek actualiseren van de productenplanning behoort dan tot de werkzaamheden.

Functie eisen
Ruime ervaring als risico- en kwaliteitsmanager.
>5 jaar relevante ervaring in de uitvoering van civiele projecten (voorbereiding en realisatie fase)
Zelfstandig producten leveren binnen gestelde kaders.
Ervaring / affiniteit met planningsmanagement heeft de voorkeur.

Aanvang
In overleg per 1 juli 2013

Periode
12 maanden

Intensiteit
36 uur per week

Locatie
Noord Nederland

Reageren

Wilt u reageren op deze vacature, vul dan het onderstaande formulier in.