Bouwkundig Projectleider

Stuur deze vacature naar een vriend

Vul onderstaand formulier in om vacature: Bouwkundig Projectleider door te sturen naar een vriend.

Door: Oscar Oosterhof (04-09-2018 10:02:28)

Het bouwproject speelt zich af binnen de chemie sector en omvat onder meer de bouw en verplaatsing van een laboratorium en werkplaats op de productielocatie. 

De Projectleider treedt op namens de organisatie. Is niet gebonden aan een uitvoerende partij tijdens het proces.
Dit om te voorkomen dat mogelijk op oneigenlijke gronden keuzes gemaakt worden.
De Projectleider kent maar één doel; zijn projectresultaat.
D.w.z. namens de organisatie het project zo veilig, snel, goed en binnen budget de project- verwachting/ planning realiseren.
De Projectleider is tevens de Projectmanager, de Planner, de Constructiemanager, Cost controller en de interne/externe communicator en rapporteerd rechtstreeks aan de Managing Director.

De werkzaamheden:
• Opstellen heldere afbakening projectscope en concrete projectplanning o.b.v. de aanwezigeinformatie.
• Als Projectleider zorgdragen voor de fysieke realisatie van het project.
• Toezien op kostenbeheersing tijdens het project.
• Behalen van de (financiële) projectdoelstellingen door het goed inplannen van de juiste resources (extern personeel).
• Managen van verwachtingen bij hoger management en project uitvoerders; plannen, bijhouden en beoordelen van de resultaten van werkzaamheden.
• Zorgdragen voor de juiste veiligheidsbewustzijn en communicatie gedurende de diverse fasen van het project.
• Zorgen dat project wordt opgeleverd conform planning, binnen budget en met de juiste “as build” documentatie, in lijn met de aanwezige lokale werkwijzen.
• (Toezien op) naleven van de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften tijdens de project werkzaamheden.

Vaardigheden:
- Hij zet de projectleden, alsmede al ingehuurde bedrijven op scherp en regelt de benodigde projectmiddelen en –faciliteiten.
- Het is een daadkrachtig persoon die weet door te pakken, zonder de kwaliteit van het project in het geding te laten komen.
- Hij is in staat om zowel op papier de planning maken als dagelijks toe te zien op de voortgang in het veld.
- Uiteraard houdt hij rekening met de (wensen van) achterban van zijn projectleden.
- Hij geeft uitsluitend aan de opdrachtgever de mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen de organisatie samen te laten vallen met de doelstellingen van het project.

Project elementen:
Het projectplan die we verwachten van de Projectleider zal in ieder geval moeten omvatten:
• Duidelijke afbakening geven van de scope, de project fasering en de op te leveren zaken;
• Projectteamleden benoemen en frequentie overleg regelen met alle stakeholders, incl.
  communicatieplan naar alle medewerkers;
• Het vooraf uitvoeren van risicostudies zodat voldaan wordt aan regelgeving (legionella, emissie,
  ARBO, NEN3140, etc.) De Management of Change Procedure moet gevolgd worden;
• Bouwtekeningen en constructie berekeningen laten uitvoeren;
• Vooraf opstellen van een begroting van het totale project;
• Sleutelplan opstellen en invoeren;
• Vergunning realiseren;
• GO/NO GO besluitpunten vaststellen;
• Offertes regelen en cost control voor het gehele project;
• Het project moet worden uitgevoerd tijdens bedrijf, dus het project moet zodanig worden uitgevoerd
  dat overlast minimaal is;
• (Tijdelijk) hekwerk binnen/buiten realiseren;
• (Bouw)werkzaamheden in juiste volgorde plannen en coördineren;
• Helder hebben wanneer wordt opgeschaald indien er aanvullende wensen/eisen tijdens het project komen;
• Realiseren op veilige wijze;
• Opleveren en verwerken van alle as-built informatie in de daarvoor aanwezige systemen (waaronder Ultimo, archieven, Exact);
• Uitvoeren van de evaluatie met alle stakeholders.

Achtergrond
• HBO-niveau;
• Aantoonbare ervaring met bouwprojecten binnen chemische productielocaties;
• Ervaring met BRZO.


Aanvang     : in overleg op korte termijn;
Projectduur : ca 12 maanden;
Bouwduur   : ca 6 maanden;
Uren p/w     : afhankelijk van de fase van het project;
Locatie        : Noord – Nederland;

Bovenstaande planning is indicatief. Het project is al gestart en de voorbereidingen zijn voor een deel gereed. Inzet is ivm ziekte. 
 

Reageren

Wilt u reageren op deze vacature, vul dan het onderstaande formulier in.