hs-mast

Thermische olie systemen kunnen onmisbare onderdelen vormen voor procesinstallaties. 

Weg gelekt
In de afgelopen decennia zijn er veelvuldig thermische olie systemen ontworpen en geïnstalleerd, mogelijk ook op uw locatie. Mede door vergrijzing zijn de kennisdragers wellicht vertrokken waarmee veel, met name praktische, kennis ook is 'weg gelekt'.

1 oog is koning
Het is goed denkbaar dat de installatie tot op de dag van vandaag doet wat deze moet doen. Ogenschijnlijk......, want of de installatie:
• optimaal functioneert;
• de juiste rookgastemperatuur uitstoot;
• vervuilt is;
• de juiste kwaliteit olie bevat;
• brandgevaarlijk is t.g.v. lekkage;
• juist is onderhouden;
• het juiste equipment heeft;
is lang niet altijd duidelijk. Wanneer kostbare kennis is 'weg gelekt' is in het land der blinden 1 oog koning.   

Veiligheid en productie
Door onwetend- en/of ondeskundigheid kunnen onnodige veiligheidsrisico's worden gelopen. Daarnaast kan er sprake zijn van productie stilstand met de daarbij behorende
kosten en derving van inkomsten.
Om enerzijds de risico's tot een minimum te beperken en anderzijds productie uitval te voorkomen kan een specialist van Process | Energy u ondersteunen.

De specialist
In de afgelopen 40 jaar heeft een Sr. Process-/ Project Engineer, en specialist thermische olie systemen, internationaal installatie's gebouwd, gerenoveerd en inbedrijf gesteld. Daarnaast is hij veelvuldig ingezet voor het verlenen van troubleshooting, fault-finding en evaluatie / onderzoek om storingen te voorkomen en risico's in kaart te brengen dan wel te beperken.
Hij beschikt over theoretische en praktische ervaring met uiteenlopende systemen, ook met systemen die in de loop der jaren zijn 'gegroeid'. Tevens beschikt hij over een omvangrijk netwerk binnen de branche.
Deze kennis en ervaring, opgedaan in de voedingsmiddelen en chemische industrie, kunt u op effectieve wijze inzetten om uw installatie te laten beoordelen. Dankzij deze ervaring weet hij vlot waar knelpunten zich kunnen voordoen, waar de valkuilen zitten en hoe een installatie optimaal en veilig kan functioneren.

Contact
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:
Process | Energy
Oscar Oosterhof
+31 612.85.11.44 / o.oosterhof@pesupport.nl