power-plant-1-1442057engineersbgpower-plant-1-1442057

De chemische industrie komt door incidenten nog wel eens slecht in het nieuws. We hebben als bedrijfstak de verantwoordelijkheid naar de maatschappij om dit in de toekomst beter te doen. Veiligheid niet alleen voor de werknemers in het bedrijf maar ook veilig naar de omgeving. Motto moet zijn doe het veilig of doe het anders niet.

Procesveiligheid
Aandacht voor veilig en milieuvriendelijk werken is niet meer vrijblijvend. De overheid stelt eisen op veel terrein. We moeten onze processen opnieuw bezien en daar waar nodig aanpassen. Proces veiligheid begint bij de tekentafel en blijft daarna tijdens het ontwerp als belangrijke factor aanwezig. Een bijkomstigheid is dat ook de productie baat kan hebben bij de maatregelen die genomen worden.

Stappen in het proces 
Het is goed denkbaar dat de installatie tot op de dag van vandaag voldoet maar is het ook veilig?
Kennen we de risico’s van het proces, zijn die vastgelegd en is er een actieplan?

Werkprocessen
Er zijn diverse werkprocessen beschikbaar om vast te leggen wat die risico’s zijn. Het begint met het productieproces zelf. Kunnen we het proces uitvoeren onder veiliger condities zoals bijv. lagere temperatuur en druk of met minder toxische stoffen? Als het proces is bepaald kun je middels HAZOP inventariseren wat er onder onverwachte situaties kan gebeuren en zo nodig aanpassingen doen aan het ontwerp. Met dit werkproces worden de veiligheid- scenario’s bepaald. Als de risico’s niet zijn te vermijden kunnen we doormiddel van LOPA vastleggen wat de impact van een scenario is en bepalen hoeveel bescherming we moeten toepassen om het scenario te voorkomen. Als laatste moeten we zorgen dat de beveiligingen effectief en betrouwbaar zijn. Dit gebeurt met het definiëren van SIS (“safety instrumented system”). Een systeem om middels instrumentatie een scenario te voorkomen.

Veiligheid en productie
We begrijpen dat genoemde processen tijdrovend zijn. Kleine bedrijven hebben focus voor productie en dikwijls onvoldoende tijd om bovenstaande processen ter hand te nemen.
Process | Energy heeft ervaring in huis om u bij te staan om deze werkprocessen te doorlopen en van een gedegen advies te voorzien.

De specialist 
In de afgelopen 25 jaar heeft een Sr. Proces Engineer naast procesontwerp en proces control, ruime ervaring opgedaan in veiligheid gerelateerde zaken binnen een multinational die leidend is op het gebied van procesveiligheid.  De specifieke kennis en ervaring op het gebied van procesveiligheid betreft het uitvoeren van HAZOP, LOPA’s, SIS en root causes binnen de chemische industrie.

Voor additionele projectmatige support beschikt Process | Energy over een omvangrijk netwerk van gepokt & gemazelde ingenieurs met wie een samenwerking vlot is opgezet.

Contact               
Oscar Oosterhof +31 6.12.85.11.44  o.oosterhof [at] pesupport.nl